Verejné obstarávanie

 VO_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a Záznam z prieskumu trhu

VO_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.docx
VO_Záznam z prieskumu trhu.docx


Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

NEXT LIGHT_Súhrnná správa o ZsNH_II.Q.2021.docx