EU Projekt

Názov prijímateľa: NEXT LIGHT s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Miesto realizácie projektu: Hrabovo 764, 985 01 Kalinovo
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Verejné obstarávanie

Zavedenie inovatívneho produktu spoločnosti NEXT LIGHT s.r.o.