EU Projekt

Názov prijímateľa: NEXT LIGHT s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
Miesto realizácie projektu: Cintorínska 5604/2, 984 01 Lučenec
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Verejné obstarávanie

Zavedenie inovatívneho produktu spoločnosti NEXT LIGHT s.r.o.